درباره ما

«زوبین آکادمی» موسسه پژوهشی و آموزشی تخصصی در حوزه تکنولوژی های مدرن و نوظهور است که با بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های موجود و با هدف ایجاد یک موسسه مرجع در سال 1397 با آموزش تخصصی فناوری بلاکچین شروع به فعالیت نمود. رسالت این مجموعه، پرورش و تامین متخصصین مجرب با هدف همگام سازی دانش پژوهان با نیازهای پیش رو در جوامع بین المللی تبیین گردیده است. ویژگی بارز آموزش های ارائه شده در زوبین آکادمی، تناسب محتوای آموزش با بازار کار موجود در حوزه تخصصی می باشد به طوریکه هدف غایی از آموزش های ارائه شده جذب متخصصین آموزش دیده در بازارکار خواهد بود.