لطفا صبر کنید...

برنامه نویسی

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

  • جلسه 1) مبانی برنامه نویسی سالیدیتی10:00
  • جلسه 2) قرارداد هوشمند10:00