لطفا صبر کنید...

کریپتوکارنسی ها

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

  • جلسه 1) Ethereum10:00
  • جلسه 2) Ripple10:00
  • جلسه 3) TRON10:00
  • جلسه 4) NEO10:00
  • جلسه 5) DASH10:00