لطفا صبر کنید...

بلاکچین و بیت کوین چیست

شماره تماس پشتیبانی : ۰۲۱۴۹۲۷۹۱۴۱

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

  • جلسه 1) پیش گفتار06:17 مشاهدهx  • جلسه 2) کاربردهای بلاکچین19:17
  • جلسه 3) آشنایی با دفتر کل بلاکچین (Ledger)05:27
  • جلسه 4) آشنایی با شبکه‌های متمرکز و غیرمتمرکز08:17
  • جلسه 5) رمز‌نگاری08:41
  • جلسه 6) جمع‌بندی مطالب جلسات قبلی و ارایه موارد تکمیلی06:14
  • جلسه 7) چرخه تراکنش بیتکوین15:34
  • جلسه 8) سختی شبکه15:23