لطفا صبر کنید...

1- بلاکچین و بیت کوین چیست

شماره تماس پشتیبانی : ۰۹۳۳۲۲۲۵۶۸۲

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

 • جلسه 1) پیش گفتار06:17 مشاهدهx • جلسه 2) کاربردهای بلاکچین19:17 مشاهدهx • جلسه 3) آشنایی با دفتر کل بلاکچین (Ledger)05:27 مشاهدهx

 • جلسه 4) آشنایی با شبکه‌های متمرکز و غیرمتمرکز08:17 مشاهدهx

 • جلسه 5) رمز‌نگاری08:41 مشاهدهx • جلسه 6) جمع‌بندی مطالب جلسات قبلی و ارایه موارد تکمیلی06:14 مشاهدهx

 • جلسه 7) سختی شبکه15:23 مشاهدهx • جلسه 8) هارد فورک چیست؟04:20 مشاهدهx
 • جلسه 9) حمله 51 درصدی چیست؟05:28 مشاهدهx
 • جلسه 10) اثبات کار (POW) و اثبات سهام (POS)10:00 مشاهدهx
 • جلسه 11) چرخه تراکنش بیتکوین15:34 مشاهدهx • جلسه 12) بیت کوین چیست؟01:40 مشاهدهx
 • جلسه 13) بیت کوین از کجا آمده است؟ تاریخچه بیت کوین چیست؟01:56 مشاهدهx
 • جلسه 14) اینپوت (input) و آوتپوت (output) در تراکنش بیت کوین چیست؟03:32 مشاهدهx
 • جلسه 15) تشریح کاربردهای بلاکچین08:50 مشاهدهx
 • جلسه 16) پروتکل غیرمتمرکز وب IPFS چیست ؟ 10:25 مشاهدهx