لطفا صبر کنید...

6-تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

شما می توانید تنها با پرداخت ۶۰ هزار تومان و خرید اشتراک سالانه، به همه دوره های آموزشی زوبین آکادمی دسترسی داشته باشید. خرید اشتراک

جلسات دوره

 • جلسه 1) تحلیل تکنیکال - جلسه 1 - اصول 43:16
 • جلسه 2) تحلیل تکنیکال - جلسه 2 - Accumulation and Distribution30:11
 • جلسه 3) تحلیل تکنیکال - جلسه 3 - سطوح مقاومت و حمایت51:29
 • جلسه 4) تحلیل تکنیکال - جلسه 4 - اهداف قیمتی47:21
 • جلسه 5) تحلیل تکنیکال - جلسه 5 -اندیکاتور Momentum و Volume30:03
 • جلسه 6) تحلیل تکنیکال - جلسه 6 - الگو ها34:37
 • جلسه 7) تحلیل تکنیکال - جلسه 7 - wedges38:28
 • جلسه 8) تحلیل تکنیکال - جلسه 8 - Timeframe59:39
 • جلسه 9) تحلیل تکنیکال - جلسه 9 - Level Adaptation59:59
 • جلسه 10) تحلیل تکنیکال - جلسه 10 - Live Trade38:08
 • جلسه 11) تحلیل تکنیکال - جلسه 11 - روانشناسی34:28
 • جلسه 12) تحلیل تکنیکال - جلسه 12 - مسیر روانشناسی32:25
 • جلسه 13) تحلیل تکنیکال - جلسه 13 - High & Lows51:29
 • جلسه 14) تحلیل تکنیکال - جلسه 14 - قله‌ها و دره‌ها14:49
 • جلسه 15) تحلیل تکنیکال - جلسه 15 - Fractal59:59
 • جلسه 16) تحلیل تکنیکال - جلسه 16 - Exhaustion و Level Strength Relativity59:59
 • جلسه 17) تحلیل تکنیکال - جلسه 17 - Moving Averages *59:59
 • جلسه 18) تحلیل تکنیکال - جلسه 18 - Entries & Exits59:59
 • جلسه 19) تحلیل تکنیکال - جلسه 19 - trends05:02