لیست خدمات

1. طراحی اکوسیستم های کسب و کاری براساس تکنولوژی بلاکچین

 • طراحی white paper
 • طراحی اکوسیستم بیمه ای غیرمتمرکز
 • طراحی اکوسیستم های حوزه سلامت به صورت توزیع شده و غیرمتمرکز
 • طراحی زنجیره تامین در حوزه های مختلف به صورت توزیع شده جهت افزایش امنیت و شفافیت

2.طراحی مدل کسب و کار و Marketing plan برای کسب و کارها

 • طراحی financial projection کسب و کار
 • طراحی بوم مدل کسب و کار برای حوزه های کاری مختلف
 • مشاوره در جهت افزایش فروش با پیدا کردن عارضه در سازمان

 3.سلامت، بهداشت و درمان

 • مشاوره در خصوص گواهینامه های لازم جهت فعالیت سامانه های اطلاعاتی در حوزه سلامت و درمان
 • مشاوره در خصوص انتخاب و بکارگیری راهکارهای نرم افزاری بهینه و مناسب در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت نو پا
 • مشاوره در خصوص قابلیت های لازم و استاندارد در توسعه سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

4. حوزه نفت و پتروشیمی

 • مشاوره در خصوص بکارگیری تکنولوژی های نوین مانند IOT در نظارت بر پخش فرآورده های نفتی
 • مشاوره در خصوص بکارگیری راهکارهای نرم افزاری بهینه و نوین در حوزه نفت و پتروشیمی
 • مشاوره و طراحی سیستم های زنجیره تامین فرآورده های نفتی براساس تکنولوژی بلاکچین

5. تکنولوژی ها و علوم نوین در صنعت

 • مشاوره در خصوص راه اندازی سیستم های مبتنی بر IOT در صنعت های مختلف از جمله صنعت کشاورزی
 • مشاوره در خصوص نحوه استفاده از داده های موجود در کسب و کار با استفاده از روش های داده کاوی و یادگیری ماشین